ВАЖНО! За подобряване връзката с вас, този сайт използва бисквитки (eng. cookies).
За повече информация натиснете тук. Ако сте съгласни с това [x] натиснете.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Според разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й. За целта стоката трябва да бъде в оригинална опаковка, без да е нарушен нейния търговския вид.
Фирма “Tат Билярд ЕООД”следва да бъде своевременно информирана за решението за отказ, по електронната поща на адрес:sales@tatbilliard.bg или на посоченият телефон.

Сумата ще бъде възстановена в най-кратки срокове, след получаване на върнатият продукт. Върнатата сум не включва разходите по доставка.
 

ГАРАНЦИЯ

•Гаранционният период на всички предлагани прдукти от електронния магазин,е12 месеца.За начало на гаранционния срок се счита датата на продажба.
•Гаранционното обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
• Когато повредите са причинени от неправилна или груба: употреба/транпорт/съхранение/монтаж, механично увреждане, изпускане, удар, заливане с течности или храна, влияние на химически продукти, излагане на влага, пряка слънчева светлина или на крайни температурни условия, токови удари, природни бедствия, проникнали насекоми и други независещи от производителя или сайта причини.
• Когато продуктът е експлоатиран неправилно, в противоречие с инструкциите и гаранционните условия на производителя.
• Когато стоката е отваряна или разглобявана, правени са неоторизирани опити за ремонт или за промяна на конструкцията или конфигурацията.
• Срокът за отстраняване на повредата е 45  работни дни от датата на приемане на продукта в сервиза.